Home

Bonsalus là một trong những công thức bổ xương toàn diện nhất có mặt trên thị trường

Từ 3 loại hợp chất canxi

Bonsalus kết hợp 3 loại hợp chất canxi khác nhau để tạo ra một nguồn cung cấp nguyên tố canxi toàn diện và dễ hấp thu.

Kết hợp canxi với các vitamin và khoáng chất

Kết hợp protein xương từ hydroxyapatite và 10 loại vitamin và khoáng chất quan trọng cho sức khỏe xương

Hỗ trợ chuyển hoá và hình thành xương

Hỗ trợ nhiều khía cạnh khác nhau của quá trình chuyển hóa và hình thành xương, chứ không chỉ quá trình lắng đọng canxi vào xương

Chất lượng

Bonsalus được sản xuất tại Úc theo tiêu chuẩn GMP, cũng là một thành viên của ICH và PIC. Các thành phần được chọn từ các nguồn dược liệu sạch, chất lượng cao

Ai nên dùng Bonsalus

Bonsalus kết hợp 3 loại hợp chất canxi khác nhau để tạo ra một nguồn cung cấp nguyên tố canxi toàn diện và dễ hấp thu. Kết hợp protein xương từ hydroxyapatite và 10 loại vitamin và khoáng chất quan trọng cho sức khỏe xương, Bonsalus là một trong những công thức bổ xương toàn diện nhất có mặt trên thị trường. Điều này tạo nên sự độc đáo của Bonsalus vì công thức này hỗ trợ nhiều khía cạnh khác nhau của quá trình chuyển hóa và hình thành xương, chứ không chỉ quá trình lắng đọng canxi vào xương.

Liên hệ sản phẩm

Bonsalus và các sản phẩm của Valentior Australia được mở rộng tại các tỉnh thành Việt Nam. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.